IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych 
Referendarz sądowy Małgorzata Burda (pok. 15)

 

Biuro Podawcze pok. 11,

tel: 17 2220 315,
fax: 17 2220 359

email: hipoteka@ropczyce.sr.gov.pl

 

Sekretariat pok. 12,

tel. 17 2220 320

 

Godziny pracy IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, w tym Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych     są następujące:

Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30 (w poniedziałki dyżur do 18:00)

 

Przewodniczący Wydziału - Referendarz Małgorzata Burda, pok. 15, parter

przyjmuje strony: środa w godz. 10:00-12:00

 

Kierownik Sekretariatu - Zofia Kiebała, pok. 14, parter, tel. 17 2220 343

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

tel. 17 2220 315

Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe.

Obszar właściwości miejscowej: powiat ropczycko-sędziszowski, gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie

Valid XHTML 1.0 Transitional