Prezes Sądu Rejonowego

 

Prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach

Anna Zięć

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środę w godz. 9:00 - 12:00,  pokój 45, 

Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego

tel. 17 22 20 318

Valid XHTML 1.0 Transitional