Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i wydziałów

 

Włąściwość miejscowa

 

Sąd Rejonowy w Ropczycach i wydziały sądu obejmują swoim obszarem właściwości następujące gminy :

  • Ropczyce
  • Sędziszów Młp.
  • Iwierzyce
  • Wielopole Skrz.
  • Ostrów

 

 

Właściwość rzeczowa

 

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Ropczycach została określona Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.04.2015 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2015.149), na mocy którego w Sądzie Rejonowym w Ropczycach funkcjonują Wydziały :

  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
  • II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art.12 § 1a pkt.1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional