Wykaz sędziów

Wykaz wg stanu na dzień 20 lutego 2018 r.

1. SSR Ewa Pokrzywa - p.o Prezesa Sądu 

 

I Wydział Cywilny:

1. SSR Elżbieta Midura - Przewodniczący Wydziału

2. SSR Aleksandra Brzostowska

3. SSR Paweł Hallada

4. SSR Agnieszka Łyszczarz-Popek

 

II Wydział Karny:

1. SSR Anna Zięć - Przewodniczący Wydziału

2. SSR Katarzyna Ormian-Osiniak

3. REF Dorota Kwolek

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

1. SSR Ewa Pokrzywa - Przewodniczący Wydziału

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

1. Małgorzata Burda - Starszy Referendarz Sądowy - Przewodniczący Wydziału

Valid XHTML 1.0 Transitional