Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM - LISTA PODMIOTÓW I ORGANIZACJI - link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

STRONA FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 27 576

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 27 576, tel. 17 22 12 566

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 18 457

                                                                                                                 STOWARZYSZENIE

WSPIERANIA  ZASOBÓW  LUDZKICH

                                                                                                                      NOWY  HORYZONT

                                                                                                                     Rzeszów, ul.  Leszczyńskiego  3

 

Rzeszów,  marzec  2018 r.

Pragniemy poinformować,                                                                                                

że w zasięgu działania Państwa jednostki funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prosimy o zapoznanie się z działalnością oraz formami wsparcia dostępnymi w Ośrodku i przekazanie    informacji zainteresowanym osobom POKRZYWDZONYM oraz ŚWIADKOM,       a także członkom ich rodzin.                                                                                            

   W oparciu o § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości świadczymy następujące formy wsparcia:

A. Dla pokrzywdzonych przestępstwem:

1. bezpłatna pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym mediacja,

2. finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej,

3. finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

4. bezpłatna pomoc psychologiczna, psychiatryczna oraz udział w grupie      wsparcia,

5. finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych,

8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń w Ośrodku,

9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

B.  Dla świadków:

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna , oraz pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy psychologicznej osobie uprawnionej

Ośrodek jest czynny codziennie w następujących godzinach:

poniedziałek: 13:00 – 20:00, wtorek – piątek: 10:00 – 17:00 oraz sobota: 9:00 – 13:00.

Ośrodki mieszczą się w:

Rzeszowie    przy ulicy Leszczyńskiego 3, tel. 17 858 10 33,

Krośnie          przy ulicy Czajkowskiego 17, tel. 515 256 298,

Przemyślu     przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, tel. 576 190 451.

 

                                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                           Marek Brożek, koordynator

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-01-17 14:30
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2018-05-23 17:34
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 909