Dla Stron

Formularze dla stron udostępnione zostały na stronie Ministerstrwa Sprawiedliwości do której przejść można klikając w poniższy link:

 

Formularze cywilne:

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Wzór wniosku o wydanie odpisu orzeczenia

 

 

Formularze karne:

Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
Sprzeciw od wyroku nakazowego
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku/postanowienia na piśmie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem
Wniosek o wgląd do akt sprawy
Wniosek o wydanie kserokopii
Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia
Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności
Wniosek o wydanie zgody na prace społecznie użyteczne
Wniosek o zgode na wykonanie fotokopii akt
Wniosek o zwrot kosztów podróży dla świadka
Wniosek o zwrot utraconego zarobku
Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

 

Formularze rodzinny:

Wniosek o orzeczenie z klauzula prawomocności
Wniosek o odpis orzeczenia z uzasadnieniem
Wniosek o zwrot kosztów podróży - świadek
Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim
Wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego dziecka
Zgoda na paszport dla małoletniego dziecka
Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu do zawarcia małżeństwa
Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew o ustalenie ojcostwa  alimenty i roszczenia
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
pozew o podwyższenie alimentów
Pozew o alimenty
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej
Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-04-04 09:17
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2019-08-23 14:34
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 436