Wnioski o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowy ch i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Rejonowy w Ropczycach

ul. Słowackiego 7

39-100 Ropczyce

  • wysyłając informacje na adres e-mail: sekretariat@ropczyce.sr.gov.pl
  • wysyłając fax na numer: 17 222 03 59
  • osobiście w godzinach urzędowania Sądu.

 

pliki do pobrania:

 

- wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,

- wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej,

- KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotycząca danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej w Sądzie Rejonowym w Ropczycach

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-12-28 21:44
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2024-02-09 09:04
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 153