Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i wydziałów

 

Włąściwość miejscowa

 

Sąd Rejonowy w Ropczycach i wydziały sądu obejmują swoim obszarem właściwości następujące gminy :

  • Ropczyce
  • Sędziszów Młp.
  • Iwierzyce
  • Wielopole Skrz.
  • Ostrów

 

 

Właściwość rzeczowa

 

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Ropczycach została określona Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.04.2015 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2015.149), na mocy którego w Sądzie Rejonowym w Ropczycach funkcjonują Wydziały :

  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

  • II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – - sprawy określone w art.12 § 1 pkt.3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( D.U.2020.2072 t.j.),

  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-01 12:37
Opublikowany przez: rmajcher
Aktualizowany dnia: 2022-10-18 12:14
Aktualizowany przez: rmajcher
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 078