Konta bankowe

Od dnia 14 kwietnia 2017 r. dostępny jest mikrorachunek dochodów wpłat dla stron
94101000551173005067000000 (na to mikrokonto można dokonywać następujących wpłat: wpisy, opłaty, grzywny, koszty)

 

Konta dochodów, sum depozytowych i sum na zlecenie obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

 

Dochody:

NBP O/O Rzeszów 75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

 

Sumy depozytowe:
- waluta PLN w BGK Rzeszów  22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
- waluta USD w BGK Rzeszów  92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
- waluta EUR w BGK Rzeszów  76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
- waluta CHF w BGK Rzeszów  06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
- waluta GBP w BGK Rzeszów  49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

 

Sumy na zlecenie:
NBP O/O Rzeszów 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000 (zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, wpis do rejestru spadkowego, ogłoszenia w prasie)

Wpłat prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto:

47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko / nazwa firmy

- wydział, którego wpłata dotyczy

- sygnatura akt

- numer karty dłużnika

 

Brak podanych wyżej wpłat spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału / Sekcji.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-03-18 11:50
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2022-11-14 14:18
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 13 435