Instytucje

 

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
tel. 022 505 25 00
http://www.adwokatura.pl

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie

ul. Litewska 4/8
35-302 Rzeszów
tel./fax 017 852 81 41
ora.rzeszow@adwokatura.pl

 

Krajowa Rada Radców Prawnych
ul. Aleje Ujazdowskie 18/4
00-478 Warszawa
tel. 022 622 05 88, 622 84 28 33
e-mail: kirp@kirp.pl
http://www.kirp.pl

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Hoffmanowej 8
35-016 Rzeszów
tel. 017 864 21 08
fax 017 864 21 09
e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl
http://www.oirp.rzeszow.pl

 

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. 022 635 78 40
http://www.krn.org.pl

 

Izba Notarialna w Rzeszowie
ul. Rynek 18
35-064 Rzeszów
tel. 017 852 03 16
http://www.rzeszow.notariat.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional