Jak jest opłata od pozwu o zapłatę ?

Od pozwu o zapłatę, opłata jest stosunkowa i wynosi 5% wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym opłaca się 1/4 obliczonej w ten sposób opłaty stosunkowej. Przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany uiszcza 3/4 obliczonej opłaty.

W postępowaniu upominawczym opłata jest stosunkowa i wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie.

Valid XHTML 1.0 Transitional