Jakie znaczenie ma orzeczenie winy przy rozwodzie ?

Orzeczenie o winie ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o konieczność płacenia po rozwodzie alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Podstawową zasadą jest, że małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może żądać alimentów. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka, wówczas na jego żądanie sąd może nakazać małżonkowi winnemu płacenie alimentów.
Obowiązek płacenia alimentów byłemu małżonkowi wygasa:

  • z chwilą zawarcia nowego małżeństwa przez otrzymującego alimenty małżonka,
  • w pięć lat po orzeczeniu rozwodu, jeżeli zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Orzeczenie o winie nie ma wpływu na obowiązek płacenia alimentów na rzecz dzieci.

Valid XHTML 1.0 Transitional